Concurrentievoordeel
door Resource Effectiveness

Factor Infinity Strategy Consulting helpt bedrijven om succesvol te zijn door middel van ‘resource effectiveness’

De Uitdaging

Ieder bedrijf maakt gebruik van natuurlijke hulpbronnen, direct of indirect. Groei van de wereldbevolking en stijgende welvaart doen de vraag naar grondstoffen sterk stijgen, met drie grote uitdagingen tot gevolg: schaarste van grondstoffen, vervuiling en aantasting van het milieu, en klimaatverandering.

Gevolgen voor Bedrijven

Deze uitdagingen zijn een bron van potentiële risico's voor bedrijven, op het gebied van toegang tot grondstoffen, strengere regelgeving, mogelijke reputatieschade, en verlies van omzet. Aan de andere kant bieden ze ook kansen voor groei, bijvoorbeeld door meer vraag naar energie-efficiënte producten, hernieuwbare energie, en nieuwe business modellen die efficiënter gebruik maken van natuurlijke hulpbronnen.

Duurzaamheid

Hoe bedrijven vandaag de dag met grondstoffen omgaan is op lange termijn niet vol te houden. Bedrijven zullen duurzaam moeten worden om te overleven en succesvol te zijn. Om dit te bereiken moeten bedrijven zich richten  op resource effectiveness.

Resource Effectiveness

Resource effectiveness staat voor het zo efficiënt mogelijk inzetten van natuurlijke hulpbronnen, zonder ongewenste bijeffecten, zoals vervuiling en uitputting van grondstoffen. In een wereld waarin grondstoffen steeds schaarser worden, leidt resource effectiveness tot concurrentievoordelen en commercieel succes. Om resource effectiveness te bereiken zullen de meeste bedrijven hun supply chain en mogelijk hun hele business model ingrijpend moeten veranderen.

Factor Infinity levert strategisch advies, op basis van gedegen analyses en diepe kennis van grondstoffen, duurzaamheid en milieu, om bedrijven te helpen succesvol te zijn in een wereld van schaarste.