Drie Grote
Uitdagingen
voor Bedrijven
In 2050 hebben we bijna drie aardes nodig om in onze behoefte aan grond-
stoffen te voorzien

De Uitdaging

In oktober 2011 overschreed de wereldbevolking de grens van 7 miljard mensen, en de verwachting is dat dit aantal zal doorgroeien tot 9,3 miljard, of mogelijk zelfs 10,6 miljard mensen in 2050. Bovendien zal de welvaart naar verwachting stijgen, met name in ontwikkelde landen, zoals China en India, waar het BNP per hoofd van de bevolking zou kunnen verdubbelen in de komende twintig jaar.

Bevolking- en InkomensgroeiDe combinatie van deze twee trends zal resulteren in een forse groei van de grondstoffenconsumptie.

Volgens sommige inschattingen consumeert de mensheid al 50% meer grondstoffen dan de aarde op duurzame wijze kan leveren. Bij ongewijzigd beleid zal dit toenemen tot 200% in 2030 en 280% in 2050. Met andere woorden, in 2050 zouden we bijna drie aardes nodig hebben om in onze behoefte aan grondstoffen te voorzien.

Deze ontwikkelingen manifesteren zich in drie grote uitdagingen: grondstoffenschaarste, milieuverontreiniging en klimaatverandering.