Kansen en
Bedreigingen
voor Bedrijven
Een kritische opstel-
ling van klanten en belanghebbenden biedt kansen om zich te onderscheiden van de concurrentie

Gevolgen voor Bedrijven

Grondstoffenschaarste en milieuproblemen zijn een bron van kansen en bedreigingen voor het bedrijfsleven. Deze factoren kunnen heel tastbaar zijn en op korte termijn de winst beïnvloeden, bijvoorbeeld in het geval van stijgende grondstof- en energiekosten, of verlies van marktaandeel aan concurrenten die beter inspelen op schaarste en duurzaamheid. De invloed kan ook minder tastbaar zijn, en pas op lange termijn voelbaar, bijvoorbeeld in de vorm van een betere reputatie of meer betrokken personeel, als gevolg van verduurzaming van het bedrijf.

Gevolgen voor bedrijven

De kansen en bedreigingen kunnen van vier kanten komen: aanbod, vraag, overheden, en andere belanghebbenden, zoals NGO's en investeerders.

Vanuit deze vier hoeken wordt druk uitgeoefend op bedrijven om effectiever en efficiënter met grondstoffen en milieu-aspecten om te gaan. De mate waarin zal verschillen per land en industrie. In het algemeen zal de druk groter zijn naarmate het bedrijf a) een grotere milieu-impact heeft (bijvoorbeeld in de energiesector), of b) duurzaamheid belangrijk is voor klanten (bijvoorbeeld bij bepaalde consumentengoederen). Een kritische opstelling van klanten en belanghebbenden hoeft geen slechte zaak te zijn. Hoe groter de kritiek, hoe groter de kansen voor een bedrijf om zich te onderscheiden van de concurrentie.

Bedrijven moeten goed begrijpen hoe schaarste en milieuproblemen van invloed kunnen zijn op hun financiële prestaties, om tijdig risico's af te dekken, en om goed in te spelen op kansen in de markt.