Dreigende Tekorten en
Hogere Kosten
Bedrijven kunnen te maken krijgen met gelijktijdige prijsstij-
gingen van energie, metalen, voedsel en andere grondstoffen

Aanbod

Sommige grond- en hulpstoffen worden schaarser naarmate de bevolking en het welvaartsniveau groeien. Het bedrijfsleven kan daar op twee manieren de gevolgen van ondervinden:

  • Daadwerkelijke tekorten, waardoor de aanvoer van grondstoffen wordt onderbroken
  • Hogere prijzen van grondstoffen, en dus hogere productiekosten

Bepaalde materialen kunnen zo schaars worden dat beschikbaar niet kan worden gegarandeerd. Zoals in het geval van de zogenaamde zeldzame aardmetalen. China levert 95% van deze metalen, en heeft besloten om een groot deel te reserveren voor eigen, binnenlands gebruik, waardoor de beschikbaarheid elders ter wereld in gevaar zou kunnen komen.

Volgens de wet van vraag en aanbod stijgen schaarse materialen in prijs. Sommige analisten voorspellen dat bedrijven te maken krijgen met een uiterst ongelukkige samenloop van omstandigheden; namelijk het gelijktijdig duurder worden van energie, metalen, voedsel en diverse andere grondstoffen. Dit fenomeen diende zich al even aan in 2008, en nog sterker in 2011.

Grondstofprijzen 2005-2011

Om deze bedreigingen het hoofd te bieden en de risico's te beperken, kunnen bedrijven drie mogelijke acties ondernemen:

  • Toegang tot grondstoffen verzekeren door middel van lange-termijn overeenkomsten of achterwaartse integratie
  • Afhankelijkheid van schaarse materialen beperken door deze waar mogelijk te vervangen door alternatieven
  • De behoefte aan materialen beperken door herontwerp van producten, en door efficiĆ«nt te produceren, inclusief hergebruik

Bij bepaalde grondstoffen ligt de nadruk niet zozeer op dreigende tekorten en oplopende prijzen, maar draait het vooral om de milieu-impact van de materialen, zoals ontbossing (palmolie), excessief watergebruik (katoen), etc. Bedrijven moeten goed inzicht hebben in de milieu-effecten van de producten die ze kopen, en deze waar mogelijk reduceren door de juiste leveranciers te kiezen, en/of door inkoop van gecertificeerde producten, zoals duurzame palmolie, soja, katoen, etc.