Hogere Verwachtingen
van Investeerders
en Belangengroepen
Hoge eisen van investeerders en belangengroepen kunnen een bedrijf sterker maken

Andere Belanghebbenden

Om succesvol te zijn, moeten bedrijven goed in staat zijn om in de behoeften van hun klanten te voorzien, liefst beter dan de concurrentie. In sommige gevallen kan het even belangrijk zijn om tegemoet te komen aan de eisen en verwachtingen van andere partijen. Wat duurzaamheid betreft zijn er drie belangrijke groepen om rekening mee te houden: investeerders, NGO's (niet-gouvernementele organisaties), en werknemers.


Investeerders
Bij investeren en beleggen draait het allemaal om risico versus rendement. Aandeelhouders, banken en institutionele beleggers zoals pensioenfondsen baseren hun investeringsbeslissingen op de risico's en verwachte rendementen van de voor hen beschikbare opties. Aspecten rondom grondstoffen, milieu en duurzaamheid worden steeds vaker in deze analyses opgenomen. Een bedrijf met een grote CO2-uitstoot kan bijvoorbeeld geconfronteerd worden met hogere kosten door emissiehandel of regelgeving, wat een negatieve invloed heeft op de waardering van het bedrijf in kwestie.

Om in te schatten hoe bedrijven er voor staan qua kansen en bedreigingen op het gebied van duurzaamheid, hebben investeerders behoefte aan informatie. Een goed voorbeeld is het Carbon Disclosure Project (CDP). Deze organisatie, opgericht door een groep institutionele beleggers, stuurt ieder jaar een vragenlijst naar de grootste bedrijven in de wereld, met vragen over klimaatgerelateerde kansen en bedreigingen, de uitstoot van broeikasgassen, en de maatregelen die genomen worden om deze te reduceren. De resultaten worden gepubliceerd in diverse rapporten en rankings.

De laatste jaren zijn diverse vergelijkbare disclosure programma's gestart, gericht op het gebruik van water, plastic en invloed op ontbossing. Deze programma's verbeteren geleidelijk de transparantie rondom de duurzaamheidsprestaties van bedrijven. Mede op basis van deze informatie worden ranking en indices samengesteld (bijvoorbeeld de Dow Jones Sustainability Index en FTSE4Good), waar investeerders hun beslissingen mede op baseren.


NGO's
Een tweede belangrijke groep betreft de NGO's, zoals Greenpeace en Natuur & Milieu. Dit soort organisaties kan behoorlijk druk uitoefenen op bedrijven, door juridische procedures (bijvoorbeeld tegen kolencentrales) en publiekelijk aan de kaak stellen van ongewenste praktijken. De campagnes zijn vaak gericht op energiebedrijven, maar ook op bedrijven uit andere sectoren, zoals voedingsmiddelen en kleding.

De relatie tussen NGO's en het bedrijfsleven is niet langer exclusief op tegenstellingen en gebaseerd. Diverse NGO's gaan nadrukkelijk en op een constructieve manier de dialoog aan. Zo werkt het Wereld Natuur Fonds samen met het bedrijfsleven om duurzame keurmerken te ontwikkelen, zoals MSC (duurzame vis) en RSPO (duurzame palmolie), en spreekt het openlijk steun uit voor bedrijven die het ziet als leiders op het gebied van duurzaamheid.


Werknemers
Voor bedrijven met een goede reputatie is het eenvoudiger om gekwalificeerd personeel aan te nemen en te behouden. Werknemers, zeker in de jongere generatie, vinden het prettig om voor een duurzaam bedrijf te werken. Een goed duurzaamheidsbeleid kan dus bijdragen aan succes op de arbeidsmarkt.


De eisen en verwachtingen van deze drie belangengroepen hoeven geen probleem te zijn, maar kunnen een bedrijf sterker maken. Een bedrijf moet:

  • Prestaties op het gebied van duurzaamheid meten en rapporteren, aan de hand diverse indicatoren zoals CO2-uitstoot, materiaalgebruik, waterverbruik, afval, recycling, etc.
  • Een goede strategie ontwikkelen rondom duurzaamheid en grondstoffen, inclusief harde doelstellingen en periodieke voortgangsrapportage
  • Een goede communicatiestrategie ontwikkelen, met specifieke aandacht voor de diverse belangengroepen