Strengere Regelgeving
Anticiperen op nieuwe regels kan resulteren in een voorsprong op de concurrentie

Overheden

Zonder regelgeving zou er ongetwijfeld meer vervuiling en verspilling zijn dan nu het geval is. Het milieu is kwetsbaar omdat het een gemeenschappelijk goed is, waarvan de waarde bovendien niet in geld wordt uitgedrukt. Overheden op diverse niveaus (van EU tot de gemeente) vaardigen regels uit om het milieu te beschermen en duurzaamheid te bevorderen, op vier manieren:

  • Elimineren – bijvoorbeeld door een verbod op het gebruik van bepaalde giftige stoffen
  • Ontmoedigen – bijvoorbeeld door CO2-emissies een prijs te geven door middel van het Emissiehandelssysteem
  • Aanmoedigen – bijvoorbeeld door subsidies voor schone energie en belastingvoordelen voor zuinige auto's
  • Vereisen – bijvoorbeeld door minimumeisen voor energie-efficiëntie van witgoed en elektronische apparaten

Het duurzaamheidsbeleid van overheden kan vrij wispelturig zijn door veranderingen in het politieke landschap, maar langzaam maar zeker komen er meer en steeds strengere regels. Deze ontwikkeling biedt kansen en bedreigingen voor bedrijven. Aan de ene kant kunnen wetten een product van de markt halen (ouderwetse gloeilampen), maar aan de andere kant kunnen regels ook een impuls geven aan nieuwe markten en producten (hybride auto's, zonnepanelen).

Om risico's van regelgeving te managen en nieuwe kansen te pakken, moeten bedrijven:

  • Voldoen aan bestaande regels
  • Voorspellen welke nieuwe regels geïntroduceerd kunnen worden, en daarop anticiperen
  • De dialoog aangaan met beleidsmakers om een gelijk speelveld zeker te stellen, of om te pleiten voor strengere regels, die een voorsprong op de concurrentie kunnen opleveren