Meer Vraag naar
Duurzame Producten
De voorkeur van consumenten voor duurzame producten heeft effect in de hele waardeketen

Vraag

Consumenten worden zich steeds meer bewust van klimaatverandering en andere milieuproblemen, en beginnen ook te beseffen dat ze hun eigen 'voetafdruk' kunnen beperken door relatief milieuvriendelijke producten te kopen. Consumenten kunnen qua houding ten aanzien van duurzaamheid in vier categorieën worden ingedeeld,  op basis van drie dimensies: 1) interesse in milieu ('want to know'), 2) het kennisniveau wat betreft milieu-effecten en keuzemogelijkheden ('actually know'), en 3) de bereidheid om bij productkeuze daadwerkelijk rekening te houden met duurzaamheid ('take action').

Green customer segmentationDe Committed ('Vastbesloten') categorie is sterk begaan met het milieu, en is bereid om (iets) meer te betalen voor duurzame producten. In de meeste landen omvat dit segment rond 10-15% van de consumenten, en dit percentage groeit. Consumenten in de middencategorieën Conflicted ('In Dilemma') en Confused ('In Verwarring') willen meer informatie over de milieu-effecten van producten, en zullen overwegen om voor het duurzame alternatief te kiezen, zolang kwaliteit en prijs vergelijkbaar of beter zijn. Personen in de laatste categorie Cynical ('Onverschillig') houden in hun aankoopbeslissing geen enkele rekening met duurzaamheidsaspecten.

De voorkeur van consumenten voor duurzame producten heeft effect in de hele waardeketen. Bedrijven proberen hun milieuprestaties te verbeteren, en doen daarbij ook een beroep op hun toeleveranciers. Meestal is de eerste stap die bedrijven zetten het vragen om informatie over uitstoot van broeikasgassen en andere milieu-effecten, om inzicht te krijgen in de totale 'footprint' van het product in kwestie, en om hierover te kunnen rapporteren. Een goed voorbeeld is de Sustainability Index van Walmart, een initiatief dat als doel heeft om de duurzaamheidsprestaties van de 100.000 leveranciers van deze Amerikaanse retailer in kaart te brengen en te beoordelen. Dit voorbeeld heeft veel navolging gevonden, bijvoorbeeld door bedrijven als Proctor & Gamble en Ford.

De volgende stap is vervolgens om duurzaamheid op te nemen in de inkoopcriteria. Een goed voorbeeld in Nederland is de CO2-prestatieladder, een instrument waarmee leveranciers in de bouwwereld bij aanbestedingen beoordeeld en beloond worden voor prestaties op het gebied van CO2-reductie. Overheden realiseren zich ook steeds meer dan zij hun inkoopmacht kunnen gebruiken om duurzaamheid te bevorderen, en ontwikkelen daarom duurzaamheidscriteria die in het voordeel zijn van relatief 'schone' aanbieders.

Om met succes in te spelen op het grotere belang van duurzaamheid moeten bedrijven:

  • Milieu-effecten meten, en bereid zijn om deze informatie te delen met consumenten en zakelijke klanten, proactief of op verzoek
  • Milieuprestaties verbeteren, door herontwerp van producten, innovatie, en optimalisatie van productieprocessen