10
nov
2012
De Uitdaging
Klimaatverandering

CO2-reductie moet zes keer sneller

PwC heeft voor de vierde maal de ‘Low Carbon Economy Index’-publicatie uitgebracht, waarin de voortgang van de wereldwijde CO2-reductie wordt geanalyseerd.

In de eerste editie van 2009 heeft PwC het ‘carbon budget’, de totale hoeveelheid CO2 die maximaal uitgestoten mag worden tussen 2000-2050 om 50% kans te hebben om de opwarming te beperken tot 2 C°, vastgesteld op 1.300 miljard ton CO2. (NB: het budget dat hoort bij een kans van 80% is veel lager: 886 miljard ton). Om binnen dit budget te blijven moest de koolstofintensiteit, de CO2-uitstoot per $ BNP, wereldwijd dalen met 3,7% per jaar tot 2050.

In de editie van 2012 concludeert PwC dat de daadwerkelijke verbetering van de koolstofintensiteit in 2000-2011 slechts 0,8% per jaar bedraagt. Dit heeft tot gevolg dat de benodigde verbetering nu is gestegen naar 5,1% per jaar, ieder jaar tot 2050. Dit is dus meer dan zes keer zo snel als het huidige tempo.

 

PwC decarbonization pathway

Een dergelijk snelle reductie is nog niet gerealiseerd sinds de Tweede Wereldoorlog. De twee jaren die het meest in de buurt kwamen waren de recessiejaren 1981 (4,9%) en 1999 (4,2%).

Het lijkt er dus sterk op dat het doel van 2 graden, waarvan diverse klimaatwetenschappers al vonden dat het waarschijnlijk onvoldoende is om gevaarlijke klimaatverandering af te wenden, bijna onmogelijk gehaald kan worden.

Hoeveel warmer wordt het dan? Als we erin slagen om de jaarlijkse verbetering te verdubbelen naar 1,6% per jaar, komen we nog steeds uit op 6 C° aan het eind van deze eeuw. Om de opwarming te beperken tot 4 C° moeten we een verbetering van 3% per jaar realiseren, ongeveer vier keer zo veel als het gemiddelde in de laatste tien jaar.

Het is duidelijk dat de verstrekkende implicaties van deze cijfers nog geen gemeengoed zijn onder politici, leidinggevenden in het bedrijfsleven, en het brede publiek. Maar zodra dit wel het geval wordt, zullen bedrijven te maken krijgen met zeer strikte CO2-reductie-eisen, en zijn draconische maatregelen, met grote economische gevolgen voor alles wat met fossiele brandstoffen te maken heeft, allerminst uitgesloten.