24
okt
2012
Resource Effectiveness
Productie

Ikea wil 100% eigen energie opwekken

Ikea People & Planet PositiveGisteren heeft Ikea een nieuwe duurzaamheidsstrategie voor 2020 gelanceerd, getiteld ‘People & Planet Positive’. De nieuwe strategie bevat diverse concrete doelstellingen voor de komende jaren. De meest in het oog springende doelstelling is om in 2020 volledig ‘energie-onafhankelijk’ te zijn.

Dit betekent dat Ikea in 2020 met eigen installaties evenveel duurzame energie op wil wekken als wordt verbruikt. Het betreft het energieverbruik in de eigen operatie, dus exclusief toeleveranciers. Om dit doel te bereiken gaat Ikea € 1,5 miljard investeren in wind- en zonne-energie, bovenop de bestaande capaciteit van 342.000 zonnepanelen en 180 MW vermogen aan windenergie in vijf landen.

Door zelf energie op te wekken weet Ikea voor de lange termijn precies waar het aan toe is wat energiekosten betreft, en kan het niet worden getroffen door prijsstijgingen en eventuele CO2-heffingen.

In de nieuwe strategie heeft Ikea het ook over ‘grondstof-onafhankelijkheid’ (resource independency). Dit lijkt te suggereren dat Ikea achterwaarts wil integreren of lange-termijn overeenkomsten met toeleveranciers wil sluiten om toegang tot grondstoffen te verzekeren, maar nader beschouwd blijkt Ikea te bedoelen dat zij op meer duurzame wijze met grondstoffen om wil gaan, door anders in te kopen en door hergebruik en recycling te bevorderen.

Dit gedeelte van de strategie is minder gedetailleerd uitgewerkt, en bevat diverse verwijzingen naar nadere plannen die in de komende jaren ontwikkeld moeten worden. Zo wordt er bijvoorbeeld gesteld dat er eind 2014 een ‘low carbon material strategy’ moet zijn. Ikea geeft ook aan dat klanten toegang moeten hebben tot mogelijkheden om Ikea-producten te hergebruiken en te recyclen, maar nadere details hieromtrent ontbreken vooralsnog.

Is er dus nog werk aan de winkel, maar de intentie is duidelijk: Ikea wil transformeren in de richting van ‘resource effectiveness’.