16
feb
2012
Business Impact

Verborgen milieukosten gemiddeld 41% van de winst

In een rapport getiteld Expect the unexpected: Building business value in a changing world, gepubliceerd op 14 februari 2012, analyseert KPMG de invloed van grondstoffenschaarste en milieuvervuiling op het bedrijfsleven.

In het rapport worden 10 trends geïdentificeerd, waar ieder bedrijf de komend twintig jaar in meer of mindere mate mee te maken zal krijgen. Het is een indrukwekkende lijst: klimaatverandering, volatiliteit van brandstofprijzen, grondstoffenschaarste, waterschaarste, groei van de wereldbevolking, groei van de middenklasse, verdergaande verstedelijking, druk op voedselzekerheid en hogere voedselprijzen, verzwakking van ecosystemen en ontbossing.

Overheden zullen in actie moeten komen om de invloed van deze trends te beperken. Als gevolg van regelgeving zullen producten geleidelijk steeds meer op basis van de 'echte' kostprijs geprijsd worden, inclusief de milieukosten die vandaag de dag op de maatschappij worden afgewenteld. Het rapport bevat een interessante analyse van Trucost, een bedrijf gespecialiseerd in data over milieu-impact. De analyse maakt duidelijk welke sectoren waarschijnlijk het meest beïnvloed zullen worden door deze ontwikkeling.

In de 11 sectoren die in de analyse zijn betrokken blijken de milieukosten gemiddeld 41% van de EBITDA in 2010 te bedragen. Nog interessanter wellicht is de constatering dat dit percentage enorm verschilt tussen de verschillende industrieën, van 2,5% voor Telecom & Internet, tot 224% voor de voedingssector. Zie onderstaande afbeelding, afkomstig uit de samenvatting van het rapport.

Environmental cost by industryHet rapport bevestigt dat bedrijven voor een enorme uitdaging staan om hun impact op het milieu te beperken, en zich zo te wapenen tegen toekomstige kostenstijgingen.