11
jun
2012
De Uitdaging
Milieuverontreiniging

Wereldwijd niet of nauwelijks verbetering van het milieu

GEO-5 CoverOp 6 juni 2012 heeft UNEP de vijfde editie van de Global Environmental Outlook (GEO-5) gepubliceerd. De GEO wordt iedere vijf jaar uitgebracht, en beschrijft de huidige stand van het milieu wereldwijd, afzonderlijk per onderdeel van het milieu (atmosfeer, hydrosfeer, etc.) en per werelddeel.

De vijfde editie beschouwt de stand van het milieu in het licht van 90 milieudoelstellingen die vervat zijn in verschillende internationale verdragen. Het rapport concludeert dat in slechts 4 gevallen substantiƫle vooruitgang is geboekt, waaronder het terugdringen van stoffen die schadelijk zijn voor de ozonlaag en het verwijderen van lood uit benzine. Bij 40 doelstellingen is enige vooruitgang geconstateerd, en geen of beperkte verbetering bij 24 doelen, waaronder klimaatverandering. Bij 8 doelstellingen is een verdere verslechtering geconstateerd, en 14 doelstellingen zijn niet beoordeeld vanwege gebrek aan gegevens.

Hoofdstuk 7 van het rapport, getiteld An Earth System Perspective, beschouwt de diverse onderdelen van de aarde (atmosfeer, hydrosfeer, etc.) in onderlinge samenhang, en komt tot de conclusie dat 'kritieke grenzen in zicht komen of al zijn overschreden, waardoor vitale functies van de aarde abrupte en non-lineaire veranderingen kunnen ondergaan'.