Inzicht en Strategie
Trends, kansen & bedreigingen in kaart brengen door bronnen van invloed systema-
tisch te analyseren

Kansen & Bedreigingen

Footprinting gaat per definitie over het verleden en het heden. Als een bedrijf eenmaal inzicht heeft in het grondstoffengebruik en de aard en omvang van de diverse milieu-effecten in de waardeketen, is het tijd om naar de toekomst te gaan kijken: wat zijn de kansen en bedreigingen op het gebied van grondstoffen en duurzaamheid? Deze kunnen in kaart worden gebracht door systematisch de vier bronnen van gevolgen voor bedrijven te analyseren, aangevuld met de concurrentie en technologische ontwikkelingen.

Identificeren van kansen en bedreigingen

Deze factoren kunnen heel tastbaar zijn en op korte termijn de winst beïnvloeden, bijvoorbeeld in het geval van stijgende grondstof- en energiekosten, of minder tastbaar en pas op lange termijn voelbaar, bijvoorbeeld in de vorm van een betere reputatie of meer betrokken personeel, als gevolg van verduurzaming van het bedrijf. Deze effecten moeten in kaart worden gebracht, en zoveel mogelijk worden gekwantificeerd.