Inzicht en Strategie
Een resource effectiveness strategie bestaat uit vijf onderdelen

Strategie

De derde stap onder 'Positie' is het formuleren van een resource effectiveness strategie en bijbehorende globale doelstellingen, op basis van de inzichten die verkregen zijn in stap 1 en 2: de aard van het grondstoffengebruik en de footprint van het bedrijf, en de kansen en bedreigingen. Een resource effectiveness strategie bestaat uit vijf onderdelen.

Bouwstenen van een resource effectiveness strategie

Ambitie – Het eerste element is een duidelijke visie en bijbehorend ambitieniveau. Gezien de kansen en bedreigingen, en de huidige positie ten opzichte van concurrenten, kiest het bedrijf ervoor om enkel te voldoen aan regels en minimum-vereisten, of om vooruit te lopen en een leidende positie op te bouwen op het gebied van duurzaamheid? Twee bedrijven met grote ambities zijn Marks & Spencer, dat in 2015 wereldwijd de meeste duurzame van de grote retailers wil zijn, en Unilever, dat de omzet wil verdubbelen in 2020, maar tegelijk de totale milieubelasting gelijk wil houden op het niveau van vandaag.

Prioriteit – Het management moet vervolgens beslissen hoeveel tijd, geld en aandacht besteed moet worden aan de verbetering van resource effectiveness. Dit is afhankelijk van het ambitieniveau, de omvang van de footprint, en de huidige positie ten opzichte van de concurrentie.

Scope – Moet het resource effectiveness beleid gericht zijn op het hele bedrijf, een business unit, of een product? Dit wordt vooral bepaald door de aard van het product. Aanbieders van diensten en bulkproducten moeten waarschijnlijk hun hele operatie verduurzamen, terwijl producenten van meer gedifferentieerde producten (met name die waarvan de milieu-effecten vooral in de gebruiksfase liggen, zoals witgoed en auto's) ervoor kunnen kiezen om 'groene' producten te introduceren, gericht op specifieke klantsegmenten.

Focus – Hoe moet resource effectiveness bijdragen aan de financiële resultaten? Via lagere kosten, hogere omzet, of door risico's te verlagen bij gelijkblijvende winst? Dit is met name afhankelijk van de grondstof- en energie-intensiteit van het bedrijf, en het belang van duurzaamheid voor klanten.

Route –Tenslotte, via welke route moet het bedrijf de verbetering van resource effectiveness bereiken? Door de efficiëntie van de huidige processen te optimaliseren, door innovatie in de vorm van nieuwe producten of zelfs nieuwe business modellen, of allebei? Dit wordt bepaald door de sector en de specifieke situatie van het bedrijf, door de aan- of afwezigheid van innovatieve competenties, en de kwaliteit van het management.

Als onderdeel van de resource effectiveness strategie moet het bedrijf globale doelstellingen voor de middellange termijn vaststellen, bijvoorbeeld een bepaalde reductie van de footprint, een bepaald percentage van het productportfolio dat 'groen' moet zijn in een bepaald jaar, etc. Deze globale doelstellingen hebben een belangrijke functie bij het communiceren van het ambitieniveau van het bedrijf, zowel intern als extern, en geven richting aan de activiteiten op het gebied van resource effectiveness. Meer specifieke doelstellingen voor de korte termijn worden bepaald in stap 5: Prestatie.