Resultaten Boeken

Externe Verslaggeving

Zoals besproken onder 'Profiel' moeten bedrijven eerlijk en transparant communiceren over resource effectiveness en duurzaamheid, om te voorzien in de informatiebehoefte van belanghebbenden, zoals aandeelhouders, klanten, werknemers, NGO's en overheden.

Bedrijven verschaffen deze informatie op drie manieren: middels strategieën en plannen, aankondiging van grote initiatieven, en door voortgangsrapportages.


Strategieën & Plannen
De groeiende aandacht voor duurzaamheid heeft geleid tot de introductie door bedrijven van een groot aantal duurzaamheidsprogramma's. In het begin waren deze aankondigingen (deels) bedoeld om in de publiciteit te komen. Vandaag de dag is het echter niet eenvoudig meer om met een nieuw duurzaamheidsplan de aandacht te trekken. Twee bedrijven die op dit gebied nog steeds onderscheidend zijn, door de reikwijdte en het ambitieniveau van hun plannen, zijn Marks & Spencer en Unilever. Zie de tabel hieronder voor een korte beschrijving van hun duurzaamheidsprogramma's.

Voorbeelden van duurzaamheidsprogramma's


Grote Initiatieven en Resultaten
Het tweede type aankondigingen betreft grote initiatieven, zoals investeringen in duurzame energie of de lancering van 'groene' producten en diensten, en behaalde resultaten, zoals bepaalde certificaten, 'zero-waste' fabrieken, toepassing van schone technologieën, (voortijdig) behalen van emissiereductiedoelstellingen, etc.

Ook hier geldt dat dit soort persberichten inmiddels zo gewoon is geworden, dat bedrijven niet al te veel publiciteit moeten verwachten van individuele aankondigingen. Bedrijven kunnen zich nog steeds onderscheiden door een hele reeks initiatieven en resultaten het daglicht te laten zien, onder de paraplu van een ambitieus duurzaamheidsprogramma.


Prestaties
Bedrijven rapporteren periodiek over hun financiële resultaten, de meeste beursgenoteerde bedrijven doen dit ieder kwartaal. Een groeiend aantal bedrijven geeft ook een duurzaamheidsverslag uit, meestal één keer per jaar. In 2011 deed 48% van de bedrijven in de S&P 500 index verslag van niet-financiële KPI's. In sommige landen, waaronder Denemarken, is dit inmiddels verplicht, en andere landen zullen waarschijnlijk volgen.

De leidende norm voor verslaggeving over duurzaamheid is het Global Reporting Initiative (GRI). De GRI-richtlijnen geven aan over welke indicatoren gerapporteerd moet worden, en worden inmiddels door duizenden organisaties overal ter wereld toegepast. Het GRI bestaat al meer dan 10 jaar, en krijgt nu gezelschap van nieuwe normen, zoals het Climate Change Reporting Framework, opgesteld door de Climate Standards Disclosure Board, met als doel bedrijven te helpen om te rapporteren over de invloed van klimaatverandering op hun financiële resultaten.

Tot voor kort was het gebruikelijk om aparte duurzaamheidsverslagen uit te brengen. De huidige trend is richting 'integrated reporting': één rapport over strategie, governance, financiële gegevens, en informatie over duurzaamheidsprestaties en sociale issues. Het doel van deze vorm van rapporteren is om beleggers in staat te stellen betere beslissingen te nemen.

Recentelijk is een nieuwe vorm van 'integrated reporting' opgekomen, die mogelijk meer navolging gaat vinden, waarbij bedrijven trachten hun milieu-impact te kwantificeren en in geld uit te drukken. Uit recent onderzoek van KPMG en Trucost bleek dat de 'externe' milieukosten van 11 sectoren van de economie in 2010 circa $850 miljard bedroegen, gelijk aan ongeveer 40% van de bedrijfswinsten in dat jaar. Op vergelijkbare wijze heeft Puma de eerste 'milieuverlies- en winstrekening' opgesteld en gepubliceerd, waarvan de resultaten in onderstaand overzicht worden samengevat.

Puma milieukostenberekeningDe totale milieukosten, die in het huidige economische systeem niet van een prijs worden voorzien, bedragen in het geval van Puma €145 miljoen, een behoorlijk bedrag vergeleken met de netto-winst van €202 miljoen. De meeste van deze kosten zouden weliswaar voor rekening komen van de leveranciers, maar de kans is groot dat deze kosten vervolgens aan Puma in rekening gebracht zouden worden.

De relatieve omvang van de milieukosten illustreert de enorme kansen om succesvol te zijn door middel van resource effectiveness.