Resultaten Boeken
Managers hebben behoefte aan goede en tijdige informatie over niet-financiële indicatoren

Processen & Systemen

Na het bepalen van de doelstellingen moeten de verantwoordelijkheden voor de uitvoering worden belegd. Het lijnmanagement moet worden afgerekend op het bereiken van de doelen, onder andere door middel van de beloning. Een groeiend aantal bedrijven heeft niet-financiële indicatoren opgenomen in de bonuscriteria, in de vorm van interne KPI's of externe maatstaven, zoals de positie in de Dow Jones Sustainability Index.

Om managers in staat te stellen om de prestaties te sturen, hebben ze toegang nodig tot goede, tijdige informatie. In veel organisaties worden gegevens over niet-financiële indicatoren zoals de CO2-uitstoot nog handmatig verzameld en in spreadsheets beheerd. In de afgelopen jaren zijn echter diverse IT-oplossingen ontwikkeld, zowel door de grote ERP-aanbieders zoals SAP, als door meer gespecialiseerde bedrijven als Enablon.

Het aanpassen van IT-systemen om niet-financiële cijfers beschikbaar en toegankelijk te maken kan een kostbare zaak zijn, maar in de meeste gevallen is deze investering absoluut noodzakelijk om betere prestaties te kunnen realiseren, en om hierover te kunnen rapporteren in de externe verslaggeving.