Toekomstbestendig door
Design en Innovatie
Er is een enorme potentie voor groei
door innovatie gericht op resource effectiveness

Innovatie

De inzet van natuurlijke hulpbronnen in bestaande productiesystemen is uiterst inefficiënt en gaat gepaard met veel verspilling van waardevolle grondstoffen. Aanbrengen van kleine aanpassingen in bestaande producten zal dan ook slechts marginale verbeteringen opleveren. Er is een enorme potentie voor verbetering door radicale innovatie, gericht op nieuwe producten en business modellen die aanmerkelijk beter presteren op het gebied van resource effectiveness.

Twee gebieden waar veel aandacht naar uitgaat zijn 'Cleantech' (afkorting van 'clean technologies') en op diensten gebaseerde business modellen. Bedrijven en investeerders spenderen miljarden in Cleantech sectoren, om doorbraken te bereiken op het gebied van resource effectiveness. Onderstaande tabel bevat voorbeelden van de technologieën waarin geïnvesteerd wordt.

Cleantech innovatie-gebieden

Een tweede manier om resource effectiveness te verbeteren, is het creëren van nieuwe business modellen die gebaseerd zijn op het leveren van diensten aan consumenten, in plaats van het verkopen van producten. In dit soort business modellen, die bekend staan onder verschillende namen, zoals 'servicization' of 'product-service systems', hebben producent en consument een gezamenlijk belang om kosten en materiaalgebruik te reduceren, en daarmee resource effectiveness te verbeteren.

Voorbeelden van dit concept zijn autodelen en verhuur of lease van een groot aantal producten die vandaag de dag vaak nog op de 'ouderwetse' manier worden verkocht, zoals het leasen van vloerbedekking en het aanbieden van fotokopieerdiensten, waarbij de producent eigenaar van de apparatuur blijft, en de klant per pagina afrekent.

Er is een enorme potentie voor groei door innovatie gericht op resource effectiveness. Om deze kansen te pakken moeten bedrijven: 

  • De waardeketen analyseren en identificeren waar verspilling en inefficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen plaatsvindt
  • De bestaande praktijk negeren, en proberen geheel nieuwe manieren te bedenken om dezelfde functie aan te bieden, met substantieel minder inzet van natuurlijke hulpbronnen