Toekomstbestendig door
Design en Innovatie
Het productportfolio moet beoordeeld worden op winst-
gevendheid en milieubelasting

Portfolio-analyse

Eerst moet het huidige portfolio worden doorgelicht op milieu-impact. In de eerste stap ('Positie') wordt de footprint van het hele bedrijf in kaart gebracht - hier ligt de nadruk op de milieu-effecten van individuele producten. Het is belangrijk om te weten welke producten relatief 'groen' zijn en welke relatief vervuilend, en daarmee blootgesteld aan strengere regelgeving of afnemende vraag van klanten.

Green product portfolio analysisIn de portfolio-analyse worden producten beoordeeld op twee dimensies: bijdrage aan de winst aan de ene kant, en milieubelasting aan de andere kant. Hopelijk blijkt uit de analyse dat de meeste producten 'Productive' zijn, dat wil zeggen tegelijk winstgevend en relatief milieuvriendelijk, of op zijn minst 'Promising' (veelbelovend). Producten die weinig toevoegen aan de winst, maar wel een hoge milieubelasting hebben, zijn 'Prohibitive' (buiten proportie), producten waarvan men zich af moet vragen of ze nog aangeboden moeten worden. De laatste categorie heet niet voor niets 'Problematic' (probleemgevallen): de winst is hoog, maar de milieubelasting ook. Producten in deze categorie lopen risico, bijvoorbeeld door regelgeving, en moeten grondig worden herzien, indien mogelijk.


Levenscyclusanalyse
Om de milieu-effecten van een individueel product te bepalen, kan het nodig zijn om een volledige levenscyclusanalyse (LCA) uit te (laten) voeren, van grondstoffenextractie tot aan verwerking als afval. Een levenscyclusanalyse is vaak complex, tijdrovend en duur, maar kan toch de moeite waard zijn, omdat het belangrijke inzichten op kan leveren ten aanzien van verbeteringsmogelijkheden. Een product carbon footprint is een specifieke vorm van LCA, die alleen kijkt naar de CO2-uitstoot van een product, en wordt sinds enkele jaren steeds vaker toegepast.