Toekomstbestendig door
Design en Innovatie
Om resource effective-
ness te bereiken, moeten ontwerpers vanuit een holistische visie werken

Productontwerp

De uitkomsten van de portfolio-analyse kunnen worden gebruikt om prioriteiten te stellen op het gebied van productontwerp. In sommige gevallen kan men volstaan met kleine aanpassingen in de materialen of ingrediënten die in het product worden verwerkt. Echter, als de milieubelasting relatief groot blijkt te zijn, kan het nodig zijn om een product geheel opnieuw te ontwerpen. Om resource effectiveness na te streven, moeten ontwerpers vanuit een holistische visie werken, om de milieubelasting in de hele levenscyclus van het product te reduceren, van grondstoffenwinning tot en met verwerking als afval.

Ontwerpcriteria voor resource effectivenessIn een wereld van schaarste is het ultieme doel om materialen oneindig te hergebruiken (in een closed loop) door ze in nieuwe producten te verwerken, dan wel om ze veilig terug te brengen in de natuur. Dit is de gedachte achter de ‘Cradle to Cradle’  (C2C) ontwerpfilosofie, die de laatste jaren steeds meer in de belangstelling staat. Er is een certificatieprogramma voor C2C producten, dat bestaat uit vier niveaus, van 'Basic' tot 'Platinum'. Er zijn producten uit allerlei verschillende sectoren gecertificeerd, en het aantal groeit gestaag.