Efficiënt en Effectief
Grondstoffen-efficiëntie wordt een topprioriteit voor een groeiend aantal bedrijven

Grondstoffen-efficiëntie

Natuurlijke hulpbronnen zoals energie, water en materialen kunnen veel efficiënter worden ingezet. Een groot deel van het verbeteringspotentieel moet in de ontwerpfase worden gezocht, maar ook in de productiefase zijn maatregelen nodig om de voordelen daadwerkelijk te realiseren.


Energie-efficiëntie
De meeste bedrijven hebben reeds pogingen ondernomen om het energieverbruik te reduceren om kosten te besparen, vooral in energie-intensieve sectoren. Echter, nog maar weinig bedrijven hebben de verbeteringsmogelijkheden ten volle benut. In veel gevallen zijn efficiëntieverbeteringen van 25-30% te realiseren, door aanpassing van gedragspatronen en investeringen in energie-efficiënte technologieën, met een terugverdientijd van 3-5 jaar. Meer met moeite en meer investeringen zijn besparingen oplopend tot 50% haalbaar. Om deze besparingen te realiseren moeten bedrijven van energie-efficiëntie een prioriteit maken, en een centraal geleid programma introduceren voor het hele bedrijf, om een groot aantal mogelijke maatregelen te onderzoeken (zie de tabel hieronder), en om kennis en ervaring uit te wisselen tussen bedrijfsonderdelen.

Energie-efficiëntie maatregelen


Water-efficiëntie
De aandacht voor water-efficiëntie is groeiende, met name in water-intensieve sectoren zoals de landbouw en de voedingsmiddelenindustrie, high-tech, en de kledingbranche. Net als bij energieverbruik kan de efficiëntie van het waterverbruik flink worden verhoogd, onder andere door het tegengaan van lekkage, hergebruik van afvalwater, inzet van water-efficiënte apparatuur, gebruik van regenwater, en omschakeling naar waterloze processen.


Efficiënte inzet van materialen
De efficiëntie van materiaalgebruik wordt voor een groot deel bepaald door het ontwerp, maar kan verder geoptimaliseerd worden door intelligente productieprocessen en efficiënte technologieën, om afval te verminderen en hergebruik te maximaliseren.


Naarmate natuurlijke grond- en hulpstoffen schaarser en dus duurder worden en het belang van CO2-reductie toeneemt, zal grondstoffen-efficiëntie een topprioriteit worden voor een groeiend aantal bedrijven.