Efficiënt en Effectief
In tijden van schaarste kan het financieel voordelig zijn om de supply chain te herzien

Supply Chain Optimalisatie

De eerste belangrijke beslissing is de inrichting van de supply chain: met welke leveranciers wordt gewerkt, waar bevinden zich de productielocaties, en hoe worden de goederen vervoerd naar klanten? Van oudsher werden deze besluiten genomen op basis van criteria als kosten, tijd en kwaliteit, zonder al te veel rekening te houden met de milieubelasting. In omstandigheden van schaarste sluiten economische en ecologische doelstellingen beter op elkaar aan, dus kan het verstandig zijn om de configuratie van de supply chain te evalueren en te herzien, om zowel de financiële als de duurzaamheidsprestaties te optimaliseren.

Supply chain management doelstellingen

Wanneer een lage milieubelasting en toegang tot essentiële grondstoffen worden toegevoegd aan de supply chain management doelstellingen, is er grote kans dat de supply chain er anders uit zal zien dan vandaag de dag, zoals blijkt uit een tweetal trends die recentelijk zijn opgekomen: 'reshoring' en achterwaartse integratie.


‘Reshoring’
In de afgelopen decennia zijn veel productie-activiteiten door bedrijven uitbesteed in de vorm van ‘offshoring’: verplaatsing van productieprocessen naar andere landen, meestal om te profiteren van lagere loonkosten. Echter, de voordelen van globalisering zijn aan het afnemen: de verschillen in loonkosten krimpen, en de kosten van transport nemen toe. Deze ontwikkeling leidt tot de opkomst van een nieuw fenomeen, bekend onder verschillende benamingen, zoals ‘reshoring’, ‘backshoring’ en ‘onshoring’: Westerse bedrijven die er bewust voor kiezen om de productie in het Westen te houden of terug te verplaatsen, om de transportafstanden en dus de transportkosten te minimaliseren.

Vanuit milieutechnisch oogpunt zijn korte afstanden over het algemeen beter, maar niet altijd. Zo kan het beter zijn om bloemen te verbouwen in Kenia en ze vervolgens per vliegtuig te vervoeren naar Europa, omdat de totale CO2-uitstoot dan toch lager kan zijn dan bij lokale productie in kassen. Men mag er echter vanuit gaan dat, in tijden van schaarste en stijgende brandstofprijzen, het verkorten van de afstand 'van het land tot de klant' in veel gevallen financieel voordelig zal zijn.


Achterwaartse Integratie
Zonder grondstoffen geen productie. Toenemende schaarste van natuurlijke hulpbronnen zet bedrijven ertoe aan om de aanvoer van cruciale materialen zeker te stellen. Om dit te realiseren worden steeds vaker langlopende contracten gesloten met toeleveranciers. Sommige bedrijven gaan nog een stap verder, en gaan over tot achterwaartse integratie. Zo is Toyota in een joint venture met een Australisch mijnbouwbedrijf gestapt, om lithium te winnen in Argentinië. Op deze manier wordt de aanvoer van lithium verzekerd, voor gebruik in batterijen van hybride elektrische voertuigen zoals de Toyota Prius.