Sterker door
Transparantie
ISO 14000 certifica-
ten kunnen voordelen bieden, vooral in een zakelijke context

Eco-certificaten

De eerste vorm van duurzaamheidscommunicatie is door middel van 'eco-certificaten', waarbij door een onafhankelijke derde partij is vastgesteld dat de organisatie aan een bepaalde standaard voldoet. Voortbouwende op het succes van de ISO 9000 normen in de jaren '80, werden in de jaren '90 de ISO 14000 normen opgesteld, gericht op milieumanagement.

Inmiddels is ISO 14001, een norm die richtlijnen bevat voor het inrichten en verbeteren van een milieumanagementsysteem, wereldwijd door meer dan 220.000 organisaties toegepast. Andere relevante normen in de ISO 14000 serie zijn 14020, over milieugerelateerde keurmerken, 14040, over levenscyclusanalyse, en 14064, over CO2 footprinting.

De ISO 14000 normen hebben betrekking op processen. Gecertificeerd zijn volgens deze normen leidt niet automatisch tot betere prestaties ten aanzien van de milieubelasting. Een certificaat kan echter wel degelijk voordelen hebben, vooral in een zakelijke context, waar certificering tot de inkoopvoorwaarden kan behoren. Echter, de ISO 14000 normen zijn inmiddels zo ingeburgerd, dat het hebben van een certificaat op zichzelf zelden tot concurrentievoordeel zal leiden.