Sterker door
Transparantie

'Vergroenen'

De derde vorm van duurzaamheidscommunicatie heet 'Vergroenen': PR en communicatie over de duurzaamheidsactiviteiten van een bedrijf. Op dit vlak blijken bedrijven voor heel verschillende benaderingen te kiezen: sommige schreeuwen hun intenties en prestaties van de daken, terwijl andere voor een terughoudende opstelling kiezen, om geen aandacht te trekken en om niet van 'greenwashing' beschuldigd te kunnen worden.

Op lange termijn worden de beste resultaten bereikt door eerlijk en transparant te zijn over duurzaamheid, door tekortkomingen te erkennen, plannen voor verbetering openbaar te maken, en regelmatig te rapporteren over de voortgang.

Duurzaamheidscommunicatie kan via diverse kanalen plaatsvinden. De belangrijkste zijn duurzaamheidsprogramma's en -verslagen (besproken onder stap 5: Prestatie), aansluiting bij (branche)verenigingen, en samenwerking met NGO's.


(Branche)verenigingen
Bedrijven kunnen zich aansluiten bij verenigingen om de intenties van het bedrijf te onderstrepen, dan wel om via deze platformen regelgeving te beïnvloeden. Deze organisaties kunnen branche-specifiek zijn, of breder georiënteerd. Een voorbeeld van een sectorspecifiek initiatief is Responsible Care, opgericht door de chemische industrie om de ontwikkeling van duurzame chemie te stimuleren.

Voorbeelden van branche-overstijgende organisaties op internationaal niveau zijn het Global Compact van de VN en de World Business Council for Sustainable Development. Een goed voorbeeld op nationaal niveau is de Groene Zaak, een vereniging van bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben.

De mate waarin een dergelijk lidmaatschap bijdraagt aan de reputatie van een bedrijf is afhankelijk van de reputatie van de organisatie in kwestie, wat weer bepaald wordt door de eisen die aan het lidmaatschap worden gesteld, en overige factoren, zoals de betrokkenheid van diverse belangengroepen. Lidmaatschap van deze organisaties kan helpen om reputatieschade te voorkomen of beperken, maar is meestal geen bron van concurrentievoordeel.

Het kan zelfs negatieve publiciteit opleveren, bijvoorbeeld wanneer het bedrijf activiteiten ontplooit die niet stroken met de doelstellingen van de vereniging waar ze lid van zijn, zoals door te lobbyen tegen milieuwetgeving, of wanneer het bedrijf van gedachten verandert en het lidmaatschap opzegt. Ter illustratie: sinds de oprichting in 2007 hebben diverse bedrijven (BP, ConocoPhillips, Caterpillar) zich teruggetrokken uit het Climate Action Partnership, een alliantie die zich hard maakt voor klimaatwetgeving in de VS, hetgeen deze bedrijven op veel kritiek is komen te staan.


Samenwerking met NGO's
De afgelopen jaren zijn de oude tegenstellingen tussen het bedrijfsleven en de milieubeweging op de achtergrond geraakt. NGO's beseffen steeds meer dat bedrijven cruciaal zijn bij het bouwen van een duurzame economie, en bedrijven krijgen door dat milieu en duurzaamheid steeds belangrijker zijn voor zakelijk succes. Een groeiend aantal bedrijven werkt actief samen met NGO's, door de dialoog aan te gaan en door mee te werken aan initiatieven zoals het Climate Savers programma van het WNF, waarbij bedrijven zich vastleggen op ambitieuze doelstellingen ten aanzien van reductie van broeikasgasemissies.