Concurrentievoordeel
door Resource Effectiveness
Resource effective-
ness is de basis voor succes in een wereld waarin duurzaamheid de norm zal zijn

Resource Effectiveness

In een wereld waarin grondstoffen steeds schaarser worden en duurzaamheid steeds belangrijker, staan bedrijven voor een dubbele uitdaging: commercieel succesvol zijn, en tegelijk verduurzamen. Het antwoord op deze uitdaging heet ‘resource effectiveness’.

Resource effectiveness staat voor het zo efficiënt mogelijk inzetten van natuurlijke hulpbronnen, zonder ongewenste bijeffecten, zoals vervuiling en uitputting van grondstoffen. Als bedrijf volledig duurzaam worden is een behoorlijke opgave. Hiervoor is bijvoorbeeld vereist dat het gebruik van energie uit fossiele brandstoffen volledig wordt geëlimineerd, uit de hele waardeketen, dat alle grondstoffen afkomstig zijn uit bronnen die duurzaam gemanaged zijn, dat deze grondstoffen zo efficiënt mogelijk worden ingezet, en maximaal worden hergebruikt.

Voor de meeste bedrijven betekent dit een volledige transformatie. Het is duidelijk dat dit niet van de ene op de andere dag gerealiseerd kan worden. Maar bedrijven die een goed plan maken om te transformeren richting resource effectiveness, inclusief harde doelstellingen en gedetailleerde implementatieplannen, leggen de basis voor succes in een wereld waarin duurzaamheid de norm zal zijn.

Een resource effectiveness transformatieplan wordt opgesteld door heel gestructureerd door de 5P’s van onderstaand schema te lopen: Positie, Product, Productie, Profiel en Prestatie.

Resource effectiveness transformatieKlik op de afbeelding om in te zoomen