Inzicht en Strategie
'Positie' gaat over het heden en de toe-
komst: waar staan we vandaag en waar willen we naar toe?

Positie

De eerste stap in het resource effectiveness transformatieproces heet 'Positie'. Het gaat hier over zowel de huidige positie: waar staan we vandaag?, als de toekomstige positie: waar willen we staan over drie, vijf of tien jaar? Om deze vragen te beantwoorden moeten drie activiteiten worden ontplooid: 1) inzicht krijgen in de milieu-effecten van het bedrijf, 2) in kaart brengen van kansen en bedreigingen op het gebied van grondstoffen en duurzaamheid, en 3) formuleren van een resource effectiveness strategie en globale doelstellingen.


Footprinting
Ieder bedrijf is onderdeel van een waardeketen ('value chain'): een serie activiteiten die waarde toevoegen aan een product of dienst. Bij iedere schakel in de waardeketen wordt een product meer waardevol in economische zin. Maar het concept van de waardeketen ziet over het hoofd dat economische activiteiten ook negatieve invloed hebben, met name op het milieu, in de vorm van broeikasgassen en diverse vormen van vervuiling. De som van deze negatieve effecten wordt ook wel de onwaardeketen (devalue chain) genoemd. Footprinting (het bepalen van de voetafdruk) is in feite het in kaart brengen en kwantificeren van de onwaardeketen. Lees verder


Kansen en Bedreigingen
Footprinting gaat per definitie over het verleden en het heden. Als een bedrijf eenmaal inzicht heeft in het grondstoffengebruik en de aard en omvang van de diverse milieu-effecten in de waardeketen, is het tijd om naar de toekomst te gaan kijken: wat zijn de kansen en bedreigingen op het gebied van grondstoffen en duurzaamheid? Deze kunnen in kaart worden gebracht door systematisch de vier bronnen van gevolgen voor bedrijven te analyseren, aangevuld met de concurrentie en technologische ontwikkelingen. Lees verder


Strategie
De derde stap onder 'Positie' is het formuleren van een resource effectiveness strategie en bijbehorende globale doelstellingen, op basis van de inzichten die verkregen zijn in stap 1 en 2: de aard van het grondstoffengebruik en de footprint van het bedrijf, en de kansen en bedreigingen. Een resource effectiveness strategie bestaat uit vijf onderdelen. Lees verder


Aan het eind van stap 1 heeft een bedrijf een goed begrip van het grondstoffengebruik en de milieu-impact, een overzicht van kansen en bedreigingen, en een heldere resource effectiveness strategie. In de volgende stappen wordt deze strategie verder uitgewerkt en geconcretiseerd met aanvullende plannen.