Resultaten Boeken
Resource effective-
ness moet onderdeel worden van de dage-
lijkse besluitvorming

Prestatie

Wat is er voor nodig om succesvol te zijn als bedrijf? Een duidelijke visie en een goede strategie zijn essentieel, maar uiteindelijk ligt de sleutel tot succes in de uitvoering. Om een strategie goed te implementeren moet een bedrijf beschikken over de juiste mensen, cultuur, processen en systemen, en niet in de laatste plaats een beetje geluk. Om resource effectiveness te bereiken moet een bedrijf een aantal aanvullende uitdagingen overwinnen. Managers die gewend zijn om zich te concentreren op de financiële resultaten op de korte termijn moeten nu ook voortgang boeken op niet-financiële doelen, zoals reductie van CO2-uitstoot, en daarbij moeten ze soms kiezen tussen conflicterende doelstellingen.

Het is daarom van groot belang om resource effectiveness en duurzaamheid zoveel mogelijk te integreren in de dagelijkse besluitvorming. De beste manier om dit te doen is door deze onderwerpen onderdeel te maken van de normale bedrijfsprocessen: het definiëren van KPI's, het stellen van doelen, het toewijzen van verantwoordelijkheden en budgetten, het betrekken van personeel, het controleren van de voortgang, en de beloning van prestaties.


Doelen Bepalen
Een bekende uitdrukking in business jargon is 'what gets measured, gets managed'. De strategie en het resource effectiveness transformatieplan moeten worden vertaald in concrete doelstellingen voor het management, door vier elementen in te vullen. Lees verder


Processen en Systemen
Na het bepalen van de doelstellingen moeten de verantwoordelijkheden voor de uitvoering worden belegd. Het lijnmanagement moet worden afgerekend op het bereiken van de doelen, onder andere door middel van de beloning. Een groeiend aantal bedrijven heeft niet-financiële indicatoren opgenomen in de bonuscriteria, in de vorm van interne KPI's of externe maatstaven, zoals de positie in de Dow Jones Sustainability Index. Lees verder


Externe Verslaggeving
Zoals besproken onder 'Profiel' moeten bedrijven eerlijk en transparant communiceren over resource effectiveness en duurzaamheid, om te voorzien in de informatiebehoefte van belanghebbenden, zoals aandeelhouders, klanten, werknemers, NGO's en overheden. Bedrijven verschaffen deze informatie op drie manieren: middels strategieën en plannen, aankondiging van grote initiatieven, en door voortgangsrapportages. Lees verder