Toekomstbestendig door
Design en Innovatie
In de ontwerpfase
ligt het grootste verbeterpotentieel

Product

De tweede stap in het resource effectiveness transformatieproces is ‘Product’. De milieu-impact van producten wordt in grote mate bepaald in de ontwerpfase. In deze fase ligt dus ook het grootste verbeterpotentieel. Om ervoor te zorgen dat het productportfolio toekomstbestendig is, dat wil zeggen geoptimaliseerd voor duurzaamheid en schaarste, moeten bedrijven hun bestaande portfolio analyseren en waar nodig aanpassen, door kleine veranderingen door te voeren, of door te innoveren.


Portfolio-analyse
Eerst moet het huidige portfolio worden doorgelicht op milieu-impact. In de eerste stap ('Positie') wordt de footprint van het hele bedrijf in kaart gebracht - hier ligt de nadruk op de milieu-effecten van individuele producten. Het is belangrijk om te weten welke producten relatief 'groen' zijn en welke relatief vervuilend, en daarmee blootgesteld aan strengere regelgeving of afnemende vraag van klanten. Lees verder


Productontwerp
De uitkomsten van de portfolio-analyse kunnen worden gebruikt om prioriteiten te stellen op het gebied van productontwerp. In sommige gevallen kan men volstaan met kleine aanpassingen in de materialen of ingrediënten die in het product worden verwerkt. Echter, als de milieubelasting relatief groot blijkt te zijn, kan het nodig zijn om een product geheel opnieuw te ontwerpen. Om resource effectiveness na te streven, moeten ontwerpers vanuit een holistische visie werken, om de milieubelasting in de hele levenscyclus van het product te reduceren, van grondstoffenwinning tot en met verwerking als afval. Lees verder


Innovatie
De inzet van natuurlijke hulpbronnen in bestaande productiesystemen is uiterst inefficiënt en gaat gepaard met veel verspilling van waardevolle grondstoffen. Aanbrengen van kleine aanpassingen in bestaande producten zal dan ook slechts marginale verbeteringen opleveren. Er is een enorme potentie voor verbetering door radicale innovatie, gericht op nieuwe producten en business modellen die aanmerkelijk beter presteren op het gebied van resource effectiveness. Lees verder


Aan het eind van stap 2 weet een bedrijf hoe het productportfolio moet worden aangepast om succesvol te zijn in een wereld van schaarste, waarin duurzaamheid de norm zal zijn.