Efficiënt en Effectief
In de productiefase zijn slimme besluiten nodig om winstgeven-
de en duurzame resul-
taten te bereiken

Productie

De derde stap in het resource effectiveness transformatieproces is ‘Productie’. De ontwerpfase bepaalt in grote mate de eigenschappen en milieu-effecten van producten en diensten, maar in de productiefase moeten ook slimme beslissingen genomen worden om winstgevende en duurzame uitkomsten te bereiken. Zowel efficiënt qua gebruik van natuurlijke hulpbronnen, als effectief, dat wil zeggen in staat om de functie te vervullen waarvoor het product bedoeld is, maar zonder negatieve effecten op het milieu. Deze beslissingen moeten worden genomen in vijf gebieden.


Supply Chain Optimalisatie
De eerste belangrijke beslissing is de inrichting van de supply chain: met welke leveranciers wordt gewerkt, waar bevinden zich de productielocaties, en hoe worden de goederen vervoerd naar klanten? Van oudsher werden deze besluiten genomen op basis van criteria als kosten, tijd en kwaliteit, zonder al te veel rekening te houden met de milieubelasting. In omstandigheden van schaarste sluiten economische en ecologische doelstellingen beter op elkaar aan, dus kan het verstandig zijn om de configuratie van de supply chain te evalueren en te herzien, om zowel de financiële als de duurzaamheidsprestaties te optimaliseren. Lees verder


Inkoop
Individuele consumenten kunnen duurzaamheid bevorderen door in winkels voor duurzame alternatieven te kiezen. Op vergelijkbare wijze kunnen bedrijven door middel van hun inkoopbeleid invloed uitoefenen op de duurzaamheidsprestaties van hun toeleveranciers. Dit is vooral van belang wanneer een groot deel van de totale milieu-effecten door leveranciers wordt veroorzaakt, of wanneer een bedrijf veel gebruik maakt van onderaannemers. Lees verder


Grondstoffen-efficiëntie
Natuurlijke hulpbronnen zoals energie, water en materialen kunnen veel efficiënter worden ingezet. Een groot deel van het verbeteringspotentieel moet in de ontwerpfase worden gezocht, maar ook in de productiefase zijn maatregelen nodig om de voordelen daadwerkelijk te realiseren. Lees verder


Koolstofintensiteit
De uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen moet drastisch worden teruggebracht om de effecten van klimaatverandering te beperken. Bedrijven in de landbouw spelen een belangrijke rol bij de reductie van de overige broeikasgassen, zoals de beperking van methaanuitstoot door vee en rijstbouw, en de reductie van lachgas (N2O) door minder kunstmest te gebruiken. De CO2-uitstoot wordt voornamelijk veroorzaakt door het verbranden van fossiele brandstoffen voor elektriciteit, verwarming en koelen, en transport. De eerste stap is om het energieverbruik te reduceren door efficiëntiemaatregelen. Vervolgens moet de CO2-intensiteit van het resterende energieverbruik worden teruggebracht. Lees verder


Vermindering van Vervuiling
De milieuwetgeving wordt steeds meer aangescherpt. Om er zeker van te zijn dat men aan de regels blijft voldoen, moeten bedrijven vervuiling van het milieu verder beperken of voorkomen, door moderne productietechnologieën toe te passen, zoals luchtfiltratie en afvalwaterzuivering.